Szkolenia dla nauczycieli

W ramach projektu organizujemy kursy dla nauczycieli prowadzących zajęcia symulacyjne w UJ CM. Kursy będą dotyczyć różnych aspektów symulacji (np. wykorzystanie symulacji w dydaktyce, udzielanie informacji zwrotnej, ocena umiejętności, wirtualni pacjenci, standaryzowani pacjenci, komunikacja, prowadzenie egzaminów OSCE).

Dotychczas przeprowadzone kursy:

2017 – dwie edycje kursu instruktorów symulacji medycznej

2017 – kurs podstawowej komunikacji medycznej

2017 – dwie edycje kursu zaawansowanej komunikacji medycznej