Obecne lokalizacje

św. Łazarza 16

Do czasu zakończenia przebudowy budynku przy ul. Medycznej 7 główną lokalizacją pracowni symulacyjnych w UJ CM będą pomieszczenia użytkowane przez Zakład Dydaktyki Medycznej na terenie Centrum Dydaktyczno-Kongresowego Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Od października 2016 r. działają trzy sale symulacyjne wysokiej wierności wyposażone ze środków projektu DIR, w związku z opóźnieniem praz związanych z przebudową głównego budynku CIEM  została podjęta decyzja o remoncie kolejnych pomieszczeń przy ul. św. Łazarza – 3 nowe sale symulacyjne wysokiej wierności powstaną tu jeszcze w 2018 roku. W 2018 r. zostaną też zakupione fantomy i trenażery co pozwoli na zwiększenie możliwości prowadzenia zajęć również w zakresie symulacji niskiej wierności.

Michałowskiego 12

W ramach projektu DIR zakupiono wyposażenie dydaktyczne sal umiejętności pielęgniarskich Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu. a w budynku przy ul. Michałowskiego 12. Odbywają się tam zajęcia z wykorzystaniem symulacji niskiej wierności dla studentów pielęgniarstwa.

Zamoyskiego 58

Sale umiejętności położniczych Pracowni Podstaw Opieki Położniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu zlokalizowane w budynku przy ul. Zamoyskiego 58 również zostały doposażone w ramach projektu. Prowadzone są tam zajęcia symulacyjne niskiej wierności dla studentów położnictwa.