Kontakt

Biuro projektu:
Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM
Ul. św. Łazarza 16
31-530 Kraków
12 619 97 12

 

Kierownik projektu:

dr Grzegorz Cebula (symulacja wysokiej wierności, Krakowskie Gry Symulacyjne),

 

Zespół merytoryczny:

dr Michał Nowakowski, 12 619 96 59,

dr Stanisław Górski (program symulowanych pacjentów),

dr inż. Andrzej Kononowicz (program wirtualnych pacjentów),

dr Anna Majda (pielęgniarstwo),

dr Renata Madetko (położnictwo),

 

Zespół administracyjny:

mgr inż. Monika Topolska, 12 619 97 12,

mgr inż. Joanna Wolz-Dziewa, 12 619 97 12,

 

Technicy symulacji:

mgr inż. Łukasz Boduszek, 12 619 96 46,

mgr inż. Natalia Dul, 12 619 96 46,

mgr Radosław Dziewa, 12 619 96 46,

mgr Mariusz Habera, 12 619 96 46,

inż. Paweł Kaczmarczyk, 12 619 96 46,

inż. Daniel Łanoszka, 12 619 96 46,

mgr inż. Natalia Tylek, 12 619 96 46,

mgr Anna Żądło, 12 619 96 46,

 

Jak dojechać: