Konferencje

W ramach projektu planowany jest coroczny udział dwóch nauczycieli UJ CM w konferencjach europejskich towarzystw naukowych (AMEE, SESAM), co pozwoli na zapoznanie się z najnowszymi wynikami prac dotyczących symulacji i dydaktyki medycznej oraz wymianę doświadczeń z przedstawicielami najlepszych ośrodków akademickich i szkoleniowych. Udział w konferencjach pozwoli na wykorzystanie tych doświadczeń w celu podniesienia jakości kształcenia w UJ CM.
Terminy kolejnych konferencji:

SESAM 2019, Glasgow, 12-14 czerwca 2019 REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Do wyjazdu zostali zakwalifikowani:
dr n. med. Lucyna Płaszewska-Żywko
mgr Jerzy Jaskuła

Dotychczas w konferencjach w ramach projektu uczestniczyli:

SESAM 2016 Lizbona
lek. Izabela Kądziołka
lek. Jakub Pabjańczyk
AMEE 2016 Barcelona
lek. Wojciech Durlak
dr Karolina Piotrowicz
SESAM 2017 Paryż
lek. Anna Grodecka
lek. Agata Stalmach-Przygoda
AMEE 2017 Helsinki
dr Grzegorz Cebula
dr hab. Magdalena Szopa
SESAM 2018 Bilbao
dr Grzegorz Cebula
lek. Anna Grodecka
AMEE 2018 Bazylea
lek. Anna Kocurek
lek. Agata Stalmach-Przygoda