Konferencje

W ramach projektu planowany jest coroczny udział dwóch nauczycieli UJ CM w konferencjach europejskich towarzystw naukowych (AMEE, SESAM), co pozwoli na zapoznanie się z najnowszymi wynikami prac dotyczących symulacji i dydaktyki medycznej oraz wymianę doświadczeń z przedstawicielami najlepszych ośrodków akademickich i szkoleniowych. Udział w konferencjach pozwoli na wykorzystanie tych doświadczeń w celu podniesienia jakości kształcenia w UJ CM.

Terminy kolejnych konferencji:

AMEE 2018, Bazylea, 26-29 sierpnia 2018 REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Do wyjazdu zostały zakwalifikowane:
lek. Anna Kocurek
lek. Agata Stalmach-Przygoda

Strona konferencji

SESAM 2018, Bilbao, 27-29 czerwca 2018 REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Do wyjazdu zostali zakwalifikowani:
dr Grzegorz Cebula

lek. Anna Grodecka
Strona konferencji

Dotychczas w konferencjach w ramach projektu uczestniczyli:

SESAM 2016 – Lizbona
lek. Izabela Kądziołka
lek. Jakub Pabjańczyk

AMEE 2016 – Barcelona
lek. Wojciech Durlak
dr Karolina Piotrowicz

SESAM 2017 – Paryż
lek. Anna Grodecka
lek. Agata Stalmach-Przygoda

AMEE 2017 – Helsinki
dr Grzegorz Cebula
dr hab. Magdalena Szopa