Rekrutacja SESAM 2018

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum ogłasza rekrutację kandydatów do wyjazdu na konferencję Society in Europe for Simulation Applied to Medicine (SESAM), która odbędzie się w Bilbao w dniach 27-29 czerwca 2018 r.

Wyjazd finansowany w ramach realizacją projektu Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Rekrutacja została zakończona.

Do wyjazdu zostali zakwalifikowani:

  • dr Grzegorz Cebula
  • lek. Anna Grodecka

Regulamin rekrutacji

Załącznik 1

Załącznik 2


Powrót