Kursy instruktorów symulacji medycznej

We wrześniu zrealizowano cykl kursów instruktorskich symulacji medycznej w zakresie podstawowym i zaawansowanym. Zajęcia były poprowadzone przez dr Grzegorza Cebule, dr Michała Nowakowskiego, lek. Annę Grodecką, mgr. Jerzego Jaskułę, lek Jakuba Pabjańczyka, Konrada Bodo z Zakładu Dydaktyki Medycznej oraz mgr Karola Łyzińskiego z Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej.


Powrót